ทีพีเอ็ม 3 ดี | |การพิมพ์ 3 มิติ ผงพอลิเมอร์

ทีพีเอ็ม 3 ดี | |การพิมพ์ 3 มิติ ผงพอลิเมอร์

  • Precimid1130 92A (TPU) | ผงพอลิเมอร์

Precimid1130 92A (TPU) | ผงพอลิเมอร์


หน้าตา โปรแกรมประยุกต์
ความนุ่มวัสดุยืดหยุ่น
ทนต่อแรงกระแทก
ประสิทธิภาพการลดการสั่นสะเทือนที่ดี
การนํากลับมาใช้ใหม่สูง
ทนความร้อน
ต้านทานโรคราน้ําค้างและกันน้ํา
ซีลเครื่องซักผ้า
ชิ้นส่วนลดการสั่นสะเทือนของรถยนต์และการแยกบัฟเฟอร์
อุปกรณ์ป้องกันอ่อน
พื้นรองเท้ากีฬา
ฉากที่ต้องการความเหนียวของพื้นผิวสูง  • รายละเยดโปรดคัต