อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

โคมไฟสร้างสรรค์

ประสิทธิภาพความเข้าใจที่ดีขนาดที่ถูกต้องสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้สูง

ตัวเรือนเครื่องมือไฟฟ้า

ความต้านทานการเปลี่ยนรูปความร้อน reusabilty สูงความแข็งแรงสูง 30% แก้ว

เครื่องดูดฝุ่น

ผงอลูมิเนียม 30%; การนํากลับมาใช้ใหม่สูง มีความแข็งแรงสูง สวมความต้านทาน; สีโลหะ

เครื่องเป่าผม

ผงอลูมิเนียม 40%; การนํากลับมาใช้ใหม่สูง มีความแข็งแรงสูง สวมความต้านทาน; สีโลหะ

สว่านมือไฟฟ้า

ผงอลูมิเนียม 40%; การนํากลับมาใช้ใหม่สูง มีความแข็งแรงสูง สวมความต้านทาน; สีโลหะ

แนะนําอ่าน