อวกาศ

อวกาศ

อวกาศ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SLS ใน UAVS!

ในปี 2014 จํานวนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 20,000 คันในประเทศจีน ซึ่งเป็นตัวเลขที่คาดว่าจะสูงถึง 290,000 คันต่อปีภายในปี 2020

แนะนําอ่าน