รถยนต์

รถยนต์

รถยนต์

|ใส่แบตเตอรี่รถแข่งไฟฟ้า SLS 3D พิมพ์ชิ้นส่วนรถยนต์

คําอธิบาย:ส่วนนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการแก้ไขโมดูลเซลล์กล่องแบตเตอรี่แข่งพลังงานใหม่เมื่อเทียบกับวิธีการเชื่อมบอร์ดใยแก้วแบบดั้งเดิมน้ําหนักโดยรวมของชิ้นส่วนจะลดลง 1KG และ acc มากขึ้น

แนะนําอ่าน